Popis
Ecover Tablety do myčky All in One 1,3 kg Tablety do myčky se třemi účinky v jednom balení Nádobí skvěle odmastí a navíc nahradí sůl i leštidlo Neobsahují fosfáty a mají zcela recyklovatelný obal Vetší výhodné balení šetří vaše peníze Kuchyňské nádobí, které je vyrobeno z následujících materiálů, není vhodné do myčky: stříbro, hliník, mosaz, měď, křišťál, starožitný nebo malovaný porcelán a keramika, určité druhy plastu, dřevo Nádobí z těchto materiálů může být umýváno v prostředku na mytí nádobí Ecover Použijte jednu tabletu na každý mycí cyklus (v případě měkké vody) Obal chrání tablety před vlhkostí a je 100 % recyklovatelný Produkt je nejúčinnější při teplotě 50 °C Vlastnosti: obsahují složky přírodního a minerálního původu Účinný odmašťovač Upozornění: NEBEZPEČÍ: Způsobuje vážné podráždění očí Uchovávejte mimo dosah dětí PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno Pokračujte ve vyplachování Přetrvává- li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa NEVYVOLÁVEJTE zvracení Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku EUH208 - Obsahuje Subtilisin (9014-01- 1) Může vyvolat alergickou reakci  Návod k použití: Odstraňuje zbytky jídel z nádobí Odstraňte obal z tablety a tabletu vložte do dávkovače Tabletu neumísťujte do koše na příbory Pokud je tvrdost vody větší než 20 °dH, přidejte sůl do myčky Zapněte myčku Přednostně vybírejte eko-režim Složení: 5 – 15 %: bělící činidlo na bázi kyslíku< 5 %: neiontové povrchově aktivní látky, parfém, enzymy Další: citrát sodný, uhličitan sodný, polypeptid, disodium disilicate, bělící aktivátor, hydrogenuhličitan sodný, sorbitol, bentonit, glycerin, glukonát sodný Tablety do myčky se třemi účinky v jednom balení Nádobí skvěle odmastí a navíc nahradí sůl i leštidlo Neobsahují fosfáty a mají zcela recyklovatelný obal Vetší výhodné balení šetří vaše peníze

Výrobce Ecover

EAN: 5412533416626