Popis
Feel Eco odstraňovač skvrn Baby 200 ml Dermatologicky testováno Vhodný pro prádlo kojenců, batolat, dětí a osob s citlivou pokožkou Vhodný pro bílé i barevné prádlo Účinný na skvrny od potravin, mastnoty, kosmetiky, bláta i trávy Bez parfemace, alergenů a konzervantů Všechny povrchově aktivní složky jsou snadno biologicky rozložitelné Varování: H319 Způsobuje vážné podráždění očí P102 Uchovávejte mimo dosah dětí P280 Používejte ochranné brýle / obličejový štít P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou Vyměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno Pokračujte ve vyplachování P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření Skladujte v suchu a temnu Datum výroby a spotřeby je uvedeno na obalu Obal: 200 ml lahev, HDPE Plně recyklovatelný obal Složení: 5 % nebo více, avšak méně než 15 %: Aniontové povrchově aktivní látky, Neiontové povrchově aktivní látky; méně než 5 %: Enzymy, Mýdlo (Konzervanty, parfemaci ani alergeny v Odstraňovači skvrn pro děti nenajdete) Použití: Aplikujte odstraňovačv dostatečném množství několika stisky rozprašovače na skvrnu a blízké okolí Ošetřenou skvrnu můžete vhodným kartáčkem napěnit z obou stran, nechat působit a dát ji vyprat bězným způsobem Dermatologicky testovaný prostředek na bílé i barevné prádlo kojenců, batolat, dětí a osob s citlivou pokožkou Účinný na odstraňování skvrn od potravin, kosmetiky, bláta i trávy Obal s praktickým rozprašovačem pro přímou aplikaci na skvrnu a blízké okolí

Výrobce Feel Eco

EAN: 8594005477315