Popis
Účel Tato sada slouží ke kvalitativnímu stanovení IgG a IgM protilátek proti novému koronaviru SARS-CoV-2 v lidské krvi nebo séru nebo plazmě jako pomocná metoda při stanovení diagnózy koronaviru (COVID-19) Princip testu: Je využita metoda time-resolved fluorescence immunoassay IgG a IgM protilátky ve vzorku se rychle navážou na fluorescenčně značené antigeny v zásobníku a vytvoří imunokomplexy Pokud imunokomplexy migrují k IgM proužku (obaleny myšími protilátkami proti lidským IgM), jsou zachyceny komplexy obsahující protilátky SARS-CoV-2 IgM Pokud imunokomplexy migrují k IgG proužku (obaleny myšími protilátkami proti lidským IgG) jsou zachyceny komplexy obsahující protilátky SARS-CoV-2 IgG Stejným způsobem jsou fluorescenčně značené kuřecí IgY protilátky zachyceny u C (kontrolního) proužku (obaleny kozími protilátkami proti kuřecím IgY) Tyto zachycené imunokomplexy produkují fluorescenční signál, jehož síla je přímo úměrná jejich koncentraci v daném analytu (tedy SARS-CoV-2 IgM a IgG) Po excitaci UV zářením (o vlnové délce 365 nm) emitují imunokomplexy obsahující SARS-CoV-2 IgM a IgG záření a tvoří světelné proužky v příslušných oblastech pro proužky Ig M a IgG Stejným způsobem se objeví světelný proužek v oblasti pro kontrolu, což svědčí o správném operačním postupu a o spolehlivosti výsledku Přítomnost světelných proužků v oblasti pro IgM a IgG určuje, jestli jsou ve vzorku přítomny SARS-CoV-2 IgM a/nebo IgG protilátky (v tomto pořadí) Když je souprava použita společně s GT-100 Time-resolved fluoroimmunoassay analyzátorem, je fluorescenční signál světelných proužků odečten a porovnán s přednastavenými hraničními hodnotami Vzorek je považován za pozitivní na přítomnost SARS-CoV-2 IgM a/nebo IgG, pokud je signál větší než je hraniční hodnota Komponenty 25 reakčních zásobníků Každý zásobník je určen pro jediný test a obsahuje nitrocelulozní membránu,    absorpční papír, oblast pro vzorek, oblast pro kontrolu a PVC desku Nitrocelulozní membrána je obalena myšími protilátkami proti lidskému IgM,            IgG a    kozími protilátkami proti kuřecímu IgY Oblast pro kontrolu obsahuje           fluorescenčně značený SARS-CoV-2 antigen a kuřecí IgY Příbalový leták Potřebný materiál k odečtení výsledků: K odečtení výsledků použijte následující zařízení: UV baterku (vlnová délka 365 nm) – je součástí balení Zařízení k odběru vzorku (pipeta) – je součástí balení Skladování a stabilita Skladujte zásobníky na suchém místě při teplotě 2-30 °C  a vyhněte se působení přímého světla Neotevřené balení je stabilní do vypršení expirační doby uvedené na obalu Po otevření by mělo být okamžitě použito Odběr a příprava vzorku Může být použit vzorek krve, séra nebo plazmy Vyhněte se testování vysoce lipemických, zakalených a hemolyzovaných vzorků Postup při testování Režim baterkyNechte vzorek dosáhnout pokojové teploty Vyjměte zásobník z balení Přidejte pipetou 30 µl krevního vzorku nebo 20 µl séra/plazmy do vzorkovací oblasti zásobníkuPřidejte vzorek zde:30 µl krve nebo 20 µl séra/plazmyNechte naplněný zásobník při pokojové teplotě 12 minut Po uplynutí 12 minut osvětlete testovací oblast UV baterkou a odečtěte výsledky Vyhodnocení výsledkůPro režim baterky:IgM a IgG PozitvníIgM PozitvníIgG PozitivníNegativníNeplatné výsledkyPoznámka: Pokud jsou výsledky na kontrolním proužku nečitelné, znamená to, že nejsou spolehlivé V takovém případě si znovu pečlivě přečtěte postup a proveďte test znovu s novým zásobníkem

Parametry

Konzistence ostatní forma užívání
Sekce PZ Přístroje a pomůcky
Skupina prodeje z21 - Pristroje a pomucky
Určení unisex
Značka Goldside

Výrobce Goldside

EAN: 2376875324328