Popis
Tierra Verde Citronový gel na vodní kámen 750 ml Gel s kyselinou citronovou a citronovou silicí je určený k odstranění minerálních usazenin a vodního kamene. Snadno si poradí s usazeninami na keramice, vodovodních kohoutcích, vanách či toaletách. Díky gelové konzistenci můžete přípravek nanést a nechat působit i na hůře přístupných místech. Certifikace: Ecogarantie Použití: Přiměřené množství čističe naneste na místa, která chcete vyčistit a nechejte chvíli působit. Následně opláchněte vodou nebo setřete houbičkou.   Upozornění: Varování.  Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Obsahuje: d-limonen, Beta-pinen. Likvidace: Nespotřebovaný obsah nařeďte vodou a vylejte do kanalizace. Použitý obal po důkladném vypláchnutí odevzdejte do tříděného odpadu. Složení: 5 - 15 % kyselina citronová, < 5 % neionický tenzid rostlinného původu, denaturovaný líh, xanthanová guma, přírodní citronová silice v biokvalitě (Citrus limon), d-limonene. Gelový čistící přípravek snadno odstraní usazeniny na keramice, vodovodních kohoutcích, vanách či toaletách.  .

Výrobce Tierra Verde

EAN: 8594165003744