Popis
Yellow & Blue Pomerančový univerzální odmašťovač (rozprašovač) 750 ml Ekologický pomerančový čistič na mastnotu (usazeniny ve dřezu, otisky prstů) a anorganické skvrny (inkoust, dehet, šmír, žvýkačka) Neutrální pH odmašťovače je vhodné i pro mramorové povrchy Pomerančový čistič nastříkejte na ošetřovaný povrch a setřete Při velkém znečištění nechte působit několik minut Odmašťovač můžete použít i na skvrny na prádle, předem ale otestujte stálobarevnost textilu Upozornění: Obsahuje: méně než 5 % pomerančové terpeny, anionické a neionické tenzidy Varování: Způsobuje vážné podráždění očí Uchovávejte mimo dosah dětí Používejte ochranné rukavice PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (224 919 293; 224 915 402) nebo lékaře PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno Pokračujte ve vyplachování Uchovávejte obal těsně uzavřený Skladujte při teplotě 5 – 30 °C Likvidace: Nepoužitý výrobek odevzdat ve sběrně nebezpečného odpadu Znečištěný obal po důkladném vyprázdnění vyčistit několikrát výplachem vody a poté je možné jej odložit do nádob pro sběr komunálního odpadu  Složení: < 5 % pomerančové terpeny, neionické tenzidy, anionické tenzidy, d-limonene Pomerančový čistič ve spreji velmi účinně odstraňuje povrchové nečistoty a mastnoty, inkoust i všudypřítomné otisky prstů Zbaví vás také skvrn na kobercích a podlahách Vyrábíme ho z terpenů z pomerančových slupek, které mu dodávají krásnou citrusovou vůni 

Výrobce Yellow & Blue

EAN: 8594165002471