Popis
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Orlistat Sandoz 60 mg Orlistatum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu Přesto jej však musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu Pokud se po 12 týdnech užívání přípravku Orlistat Sandoz 60 mg Vaše váha nesníží, musíte se poradit s lékařem nebo lékárníkem Možná budete muset přípravek Orlistat Sandoz 60 mg přestat užívat Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi V příbalové informaci naleznete: 1 Co je přípravek Orlistat Sandoz 60 mg a k čemu se používá 2 Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Orlistat Sandoz 60 mg užívat 3 Jak se přípravek Orlistat Sandoz 60 mg užívá 4 Možné nežádoucí účinky 5 Jak přípravek Orlistat Sandoz 60 mg uchovávat 6 Další informace 1 CO JE PŘÍPRAVEK ORLISTAT SANDOZ 60 mg A K ČEMU SE POUŽÍVÁ Přípravek Orlistat Sandoz 60 mg se používá ke snížení tělesné hmotnosti u dospělých od 18 let s nadváhou, kteří mají index tělesné hmotnosti (BMI) rovný nebo vyšší než 28 Přípravek Orlistat Sandoz 60 mg se má užívat společně s dietou se sníženým obsahem kalorií a nízkým obsahem tuků BMI je způsob, jak zjistit, zda máte vzhledem k tělesné výšce normální tělesnou hmotnost nebo zda máte nadváhu Níže uvedená tabulka Vám pomůže zjistit, zda máte nadváhu a zda je pro Vás přípravek Orlistat Sandoz 60 mg vhodný V tabulce si vyhledejte svoji výšku Jestliže je Vaše tělesná hmotnost nižší než tělesná hmotnost odpovídající Vaší tělesné výšce, přípravek Orlistat Sandoz 60 mg neužívejte Výška Váha 1,50 m

Výrobce Orlistat

EAN: 5907626701258

Číslo produktu: 50064613